Påminnelse!

Glöm inte skicka ett Mail till styrelsen om det inträffar några incidenter små som stora. Vi vill få en samlad bild av det som händer i vårt område. Viktigt när vi har våra träffar med Nytida. Glöm inte att polisanmäla alla stölder och hotfulla situationer.