Påminnelse om städ och fixardag lördag 20/4

Vi hoppas på stort deltagande, denna dag då vi gemensamt ska snygga till vårt område efter vintern.

Vi vill ju alla att det ska vara snyggt och ordnat i vår samfällighet. Det hänger till stor del på alla medlemmar.

Varje etapprepresentant har delat ut information vad som gäller för respektive etapp, mötestid, arbetsuppgifter etc.

Vid 13 tiden finns tänd grill nedanför träfflokalen, där delar av styrelsen finns på plats.

Mer: * Tipsrunda (succén från förra året) * Försäljning av filter till Ventex ventilation

För er som inte kan deltaga nu på lördag, hör med er etapprepresentant om ni kan göra något någon annan dag.

Styrelsen