Parkeringsbestämmelser

 

Vårt område har ett fåtal gästparkeringsplatser.Ett par medlemmar i vår förening har till uppgift att kontrollera att dessa används så som det var tänkt, det vill säga endast av våra besökare. Alternativet är att vi skulle anlita ett parkeringsbolag vilket fler andra föreningar gör. Det skulle dock bli betydligt dyrare. Dessutom skulle ett p-bolag innebära en hårdare indrivning av p- böter.

Att vara parkeringsvakt tillhör inte en av de populäraste uppdragen att ha i vår förening.Vi är glada att det finns två personer som vill ta på sig denna otacksamma uppgift. 

Reglerna är enkla

  • Dina gäster måste ha en gul parkeringslapp synlig i bilens vindruta. 
  • Bor du här får du inte parkera på en gästplats.
  • Skulle du av någon anledning behöva stå på en gästparkering, maila styrelsen så kan du få ett tillfälligt ok. 

Vi använder aldrig Facebook som forum, är du mån om att förbättra vårt område maila frågor och synpunkter till oss.                          

Trevlig Påsk önskar vi er!

Styrelsen