Plastsortering

Det har skett förändringar ang.sortering av plast i våra miljöstugor. Mjuk och hårdplast (även frigolit !) skall läggas i samma behållare.

Mer information finns i miljöstugorna.