Problem med belysningen

Som flera av er säkert märkt har vi problem med belysningen i området på vissa ställen (minst sex lampor). Felsökning har gjorts under dagen, men tyvärr gör den rådande snösituationen det omöjligt att lösa.

Ett flertal lampor vid ena miljöstugans garage fungerar nu återigen.

För att undvika att fler stolpar kortsluts så är det bra om de som har möjlighet skottar runt dem.