Protokoll konstituerande styrelsemöte 28 november

Nu finns protokoll från det konstituerande styrelsemötet som ägde rum 28 november sidan Styrelseprotokoll.

Dokumentet är skyddat och det är koden till miljöstugan som gäller.