Rättelse!

Filtren finns att köpa hos Najda och ingen annan!! Slarv av undertecknad.

Nina