Råttor och fågelmat

Städa gärna bort gammal fågelmat efter vintern och annat som råttor tycker om på din tomt.

Där det finns mat finns det råttor. Kontakta skadedjursbekämpningsföretag  vid behov. Läs mer i anvisningarna.

Styrelsen.