Rost runt lås

 

Detalj runt låset på våra garageportar ska bytas på samtliga portar.

Bytet kommer att ske 9- 23 April.

Ca. 90 garage är färdiga.

 

Inga förberedelser från vår sida krävs. Garantiärende.