Husfärger

Färgkulörer på våra radhus

Sammanställning av de färger som används i vårt område.

Alla hus som ligger i utkanten av området är målade i samma röda men har olika färger på dörrarna (blå, grön eller gul) och alla som ligger inne i området har samma färg på dörren, men målade i tre olika röda nyanser.

Färg på fasader och foder
NCS-kod
Vit 1005-Y80R
Röd 1 (mörk) 5040-Y80R
Röd 2 (mellan) 4040-Y80R
Röd 3 (ljus) 3040-Y80R

 

Färg ytter- och boddörr
NCS-kod
Blå 3040-R90B
Gul 2040-Y30R
Grön 4030-G50Y

NCS – Natural Colour System, Färginstitutet