I området

I området

Etapper

Området är av praktiska skäl indelat i så kallad etapper. En etapp är ett område som organiseras av en etapprepresentant som utses årligen. Det är inte jobbigt att vara etapprepresentant.