I området

I området

Nedan är en karta över området med intressepunkter som du kan navigera i.

Etapper

Området är av praktiska skäl indelat i så kallad etapper. En etapp är ett område som organiseras av en etapprepresentant som utses årligen. Det är inte jobbigt att vara etapprepresentant.