Arvodesfördelning

Det utgår arvode till de förtroendevalda inom samfälligheten.

Medlem som utför arbete på styrelsens uppdrag erhåller 150Kr/timme -skatt.

Beloppen nedan gäller per år tills vidare.

Styrelsen

Funktion Grundarvode Mötesarvode
Ordförande 21 000 kr 1 000 kr
Sekreterare 11 000 kr 1 000 kr
Kassör (ledamot 1) 21 000 kr 1 000 kr
Ledamot 2 5 000 kr 1 000 kr
Ledamot 3 5 000 kr 1 000 kr
Suppleant 1 4 000 kr 1 000 kr
Suppleant 2 4 000 kr 1 000 kr
Suppleant 3 4 000 kr 1 000 kr

Övriga funktioner

Funktion Arvode
Revisor 1 3 000 kr
Revisor 2 3 000 kr
Revisorsuppleant 500 kr
Lokalansvarig 8000 kr
P-hyres”grupp” 1 6000kr
P-hyres”grupp” 2 6000 kr
IT-ansvarig 6000 kr