Arvodesfördelning

Det utgår arvode till de förtroendevalda inom samfälligheten.
Medlem som utför arbete på styrelsens uppdrag erhåller 165 Kr/timme -skatt.
Beloppen nedan gäller per år tills vidare.

Styrelsen

Funktion Grundarvode Mötesarvode
Ordförande 23 000 kr 1 000 kr
Sekreterare 13 000 kr 1 000 kr
Kassör (ledamot 1) 23 000 kr 1 000 kr
Ledamot 2 7 000 kr 1 000 kr
Ledamot 3 7 000 kr 1 000 kr
Suppleant 1 6 000 kr 1 000 kr
Suppleant 2 6 000 kr 1 000 kr
Suppleant 3 6 000 kr 1 000 kr

Övriga funktioner

Funktion Arvode
Revisor 1 4 000 kr
Revisor 2 4 000 kr
Revisorsuppleant 2000 kr
Lokalansvarig 10000 kr
P-hyres”grupp” 1 8000kr
Mark och material 8000 kr
IT-ansvarig 8000 kr