Trafik och parkering

Kontakta p-hyresgruppen

Trafik

Våra kvartersvägar är främst avsedda för gång- och cykeltrafik. Med hänsyn till handikapps- och utryckningsfordon samt tunga transporter är dock entrévägarna utformade så att varje tomt kan nås med bil.

Parkering

Till varje fastighet hör en parkeringsplats i låsbart garage. Inom området finns även 18 st gästparkeringar som är till för medlemmarnas gäster. Giltigt GÄSTPARKERINGSKORT ska finnas i fordonet väl synligt utifrån. Dessa kort får inte användas av medlemmarna eller deras familjer.

Det finns även 14 st förhyrda parkeringsplatser inom området där medlem mot betalning kan få nyttjanderätten och en garanterad parkering för andrabilen då man kommer hem.

 • Enligt stämmobeslut 1988 § 12 är parkering och bilkörning inom samfällighetens tomtmark inte tillåtet. Transport till fastighet för att lämna eller hämta gods/personer tillåts.

Parkering utanför egen fastighet är inte heller tillåtet.

Gästparkering

 • Gult kort gästparkeringskort infört enligt stämmobeslut 1992 §12
 • Varje fastighet har erhållig två inplastade gästparkeringskort.
 • Förlorat kort ersätts mot en avgift av 200 kr.

Regler

Vid förseelse mot nedanstående regler debiteras en kontrollavgift av 400 kr.

 • Gäller för parkering av personbil tillhörande gäst till boende inom samfälligheten.
 • Får inte överlåtas till annan (exempelvis kompis, släkting) boende på Skarpnäcksfältet.
 • Placeras väl synligt på bilens instrumentbräda på förarsidan.
 • Gäller maximalt 3 dygn vid varje parkeringstillfälle. För längre tid kontaktas styrelsen.
 • Kopierade varianter av gästkort räknas som ogiltigt.

Förhyrd parkeringplats

 • Gäller för parkering på anvisad plats för medlem i samfälligheten som betalat avgiften.
 • Det finns 14 stycken förhyrda parkeringsplatsers. Intresserad medlem anmäler detta till kassören.
 • Uppsägning av parkering skall ske minst en månad före ny betalperiod. Återbetalning av erlagd avgift sker ej.
 • Förhyrd parkering 300 kr/månad

Regler

Vid förseelse mot nedanstående regler debiteras en kontrollavgift av 400 kr.

 • Gäller för parkering av personbil tillhörande boende inom samfälligheten.
 • Får inte överlåtas eller hyras ut i andra hand.
 • Gäller för permanent parkering på anvisad parkeringsplats

Kontroll av parkering  inom området

Vid stämman väljs representanter som har i uppgift att kontrollera att parkeringarna utnyttjas på rätt sätt, och att bilar inte parkeras på ej anvisad plats. De har rätt att varna och bötfälla vid överträdelse för att hålla p-situationen i området under kontroll.

Styrelsen vill här påminna om att detta är ett uppdrag för allas bästa.