Värmeväxlaren

Fullständig manual för värmeväxlaren hittar du här!

Värmeväxlaren sitter ovanför fläkten i köket. Den ser till att kall utomhusluft inte går direkt ut i inomhusventilationen, samt att värmen i inomhusluften återanvänds.

På sommaren behövs inte värmeväxlaren och eftersom den gör att ventliationen blir en smula sämre är det en god idé att ta ut den på våren för att sedan sätta in den på hösten. I samband med detta kan det vara smidigt att också byta de två filter som sitter i fläkten.

Vid värmeväxlaren sitter också ett värmeelement som ska vara på när värmeväxlaren är insatt och avstängt annars.

Ta ut värmeväxlaren

 1. Ta bort den isolerande skyddsluckan framför fläktsystemet genom att lossa de fyra skruvarna och lyfta bort den.
 2. Dra ut värmeväxlaren.
 3. Sätt in ersättningsplåten där värmeväxlaren suttit.
 4. Stäng av elementet.
 5. Vid behov: Byt ena eller båda filtren som sitter snett ovanför värmeväxlaren till höger och vänster.
 6. Skruva tillbaka den isolerande skyddsluckan.

Nu kan det vara en god idé att spola av värmeväxlaren. Detta kan göras under rinnande ljummet vatten – t ex i duschen.

Sätta tillbaka värmeväxlaren

 1. Ta bort den isolerande skyddsluckan framför fläktsystemet genom att lossa de fyra skruvarna och lyfta bort den.
 2. Dra ut ersättningsplåten.
 3. Sätt på elementet: Skruva värmereglaget medurs tills det knäpper till. Skruva sedan tillbaka (moturs) tills det knäpper till igen.
 4. Vid behov: Byt ett eller båda filtren som sitter snett ovanför värmeväxlaren till höger och vänster.
 5. Sätt in värmeväxlaren.
 6. Skruva tillbakaden isolerande skyddsluckan. Se till att luckan sluter tätt mot värmeväxlaren. Om den inte gör det fungerar värmeåtervinningen sämre. Luckan ska vara täckte med en slags “folie” på insidan och den kan spricka och få revor – försök att täta dessa.

Problem med avrinning

I värmeväxlaren uppstår en hel del kondens. Det bildas då is som värms upp av elementet och smälter. Smältvattnet rinner ner i en slang och ner i avloppet. Ibland kan det bli stopp i slangen eller andra problem som gör att vattnet inte rinner av som det ska. Då droppar det istället ner på väggen bakom fläkten och ner på spisen.

 1. Kolla så att det inter är stopp i avrinningsslangen. Helst genom att spola vatten genom slangen från fläkten. Du kan också skruva av slangen under diskhon och blåsa i den – då blåser du upp vattnet som står i den som sedan kommer tillbaka. Se till att du då tagit bort slangen från munnen eftersom du annars får i dig vattnet…
 2. Vatten kan rinna ner under värmeväxlaren, i det undre spåret, precis där den vilar mot underlaget. Där kan vattnet rinna “framåt” och ner under fläkten. För att förhindra detta kan man sätta dit lite våtrumssilikon i fogen mellan värmeväxlaren och underlaget så att vattnet inte kan ta sig ut den vägen. Det finns också två avrinningshål mellan spåret och behållaren dit avrinningsslangen är kopplad – dessa hål får inte vara igensatta.
 3. Höj värmen lite på termostaten. Då sker eventuellt läckage först vid lägre temperatur och alltså mer sällan.
 4. Kolla så att fallet på slangen mellan tråget vid värmeväxlaren och röret i väggen är lika stort (eller litet) hela vägen.