Sandlåda vid TV 96

Styrelsen beslutade på styrelsemötet 2 maj att den lilla rabatten till vänster om förrådet vid TV 96 återigen blir sandlåda.

I onsdags var Niklasson där med grävskopan och nu är den även fylld med sand. Barnen som bor i närheten hittade omedelbart dit och det skuggiga läget blir utmärkt varma sommardagar.