Sandsopning 2022

I år har vi en ny leverantör som fått i uppdrag att ta bort sanden på våra vägar. Styrelsen fick inte något förhandsbesked att den första “grovsopningen” skulle ske i veckan.

Trivselträdgårdar kommer nästa vecka och finsopar. (från 28/3)

Som medlem kan du nu i helgen sopa fram grus från hörn och kanter, utan att skapa högar av grus. Plocka gärna bort kvistar o.dyl.

Styrelsen