Sandsopning i området

Sandsopning i området kommer att ske med start i början av nästa vecka. Bra om ni kan sopa ut sanden ca 30 cm från kanterna, dock inte i högar. Då kommer sopmaskinen åt det mesta.