Sandsopning i sikte!

Sandsopning kommer att ske den 16/4. Bra om ni kan hjälpa  våren lite på traven genom att gräva/hacka i kvarstående snödrivor och  som finns lite här och där. Sopa gärna framför garage och på andra lämpliga ställen, så sandsoparen lättare kommer åt.

Hälsningar från styrelsen