Sandsopning

-Varför är sanden ej bortsopad ?

Sopmaskinen är trasig, ska repareras snarast. Verkar ta en eller annan dag.