Se över häckarna mot Tätorpsvägen och cykelbanan.

Problem med sikten och därmed säkerheten för gående och cyklister som rör sig på cykelbanan. Ni som har en häck som växer över mot cykelbanan bör snarast se till att den klipps ner.

Just nu stor olycksrisk!

Verktyg för detta ändamål finns att låna av samfälligheten.

Styrelsen