Skadedjur, råttor

Vi vill inte ha några råttor i vårt område. Lägg därför inte matrester o.dyl på marken till fåglarna. Finns det mat så kommer råttorna som ett brev på posten.