Skadegörelse

Medlem boende på Tätorpsvägen 96 har vid upprepade tillfällen haft problem med skadegörelse bl.a genom att någon/några kastat stora trädgrenar på altantaket.

Detta har medfört betydande skador. Ärendet är polisanmält.

Har någon i vårt område sett eller hört något, kontakta då Johan Nyberg på tel  070 – 407 83 00.