Skyddrum och förråd

Vi har fått ett förläggande från MSB (myndighet för samhällsskydd och beredskap) kring våra skyddsrum. De har besiktas och ska åtgärdas under April och Maj månad. Detta innebär att de som har förråd i skyddsrummen måste se till att de öppnas. Var uppmärksam på kommande information som t.ex insamling av nycklar mm. Information kommer att sättas upp på dörrarna till skyddsrummen och på hemsidan.

Arbetet kommer att utföras av Andre Samuelsson Skyddrum AB.

Frågor kring detta skickar ni till: styrelsen@molnflygaren.se

Hälsningar från Styrelsen