Slut på lån av Högtryckstvätt, trimmer, motorklippare

Styrelsen har beslutat att vi upphör med utlåning av motorgräsklippare, högtryckstvätt och grästrimmer från föreningen. Anledningen är ,slarv med rengöring vid återlämnandet, trasig utrustning som inte rapporterats.

Dessa redskap används i fortsättningen bara på föreningens gemensamma ytor.

Styrelsen