Sophanteringen

Det har nu visat sig att vårt ärende om ny sophantering måste handläggas av det statliga Lantmäteriet, vilket gör det ännu svårare att veta hur lång handläggningstiden blir. Vi får fortsätta att slänga våra sopor i containrarna. Styrelsen jobbar intensivt för att påskynda det hela.

Styrelsen