Sopning av området vecka 15

Mark- och materialansvariga Stig och Naida har kontaktat Niklasson och beställt sopning av området. Det kommer ske vecka 15, alltså veckan efter städdagen alltså samma vecka som städdagen.

Passa gärna på att sopa fram gruset från kanter och hörn, så kan maskinen ta det också.