Sopsugen drar mer el

Skarpnäcks sopsugssamfällighet, som vi ingår i, består idag av 17 medlemmar. Det är BODAB (Bostadsföretagens i Storstockholm Driftaktiebolag) som har ansvar för drift, skötsel och underhåll av anläggningen. Det praktiska arbetet görs av Envac Service. BODAB har informerat medlemmarna i sopsugssamfälligheten att sopmängderna har ökat de senaste åren med ca 67 kg/lägenhet/radhus. Elförbrukningen har också ökat med ca 86.000 kWh. Under verksamhetsåret 2007 uppgick underhåll och reparationer till ca 450.000 kronor”.
 
Styrelsen vill med denna information på nytt påpeka vikten av att vi alla hjälps åt att källsortera våra sopor så att inte allt slängs i våra nedkast.