Sopsugen – flera överklaganden

Igår gick tiden ut för möjligheten att överklaga lantmäteriets beslut om vår sophantering. Flera bostadsrättsföreningar inom Sopsugssamfälligheten har överklagat beslutet vilket innebär att de skickas vidare till mark-och miljödomstolen. För att precisera sina yrkanden har samtliga begärt anstånd. Vi vet alltså inte mer än så i dagsläget utan får avvakta vidare utveckling.

Styrelsen