Sopsugsanläggningen igång

Anläggningen är igång igen men med tillfälliga stopp på grund av rensning i anläggningen. Nu kan ni återigen slänga hushållssopor i sopnedkasten.