Sopsugsproblem i Skarpnäck

Skador på sopsugen har upptäckts på två olika platser i Skarpnäck. Dessa skador gör att störningar i sopsugen även påverkar vårt område.

Detta kan få till följd att tömningar kan ske oregelbundet.

Hälsar styrelsen