Sopsugsproblem

Hej!
Problem har uppstått i sopsugsanläggningen.
Stopp i vissa delar av anläggningen.Elfel denna gång.Det kan vara senaste tidens åskväder som ställt till det.
Manuell tömmning kommer att ske under dagen enl. Envac.
Styrelsen