Spolning av avlopp?

Nej, styrelsen har inte haft någon kontakt med företaget som erbjuder spolning av avlopp. De ringer för tillfället runt bland våra medlemmar och antyder så.

Oklart bedragare. Var misstänksam.

Hälsar styrelsen