Städ och fixarveckan pågår.

Vår målarexpert tycker vi kan vänta till våren att måla färdigt bodar och garage. Kan vara i kyligaste laget att måla nu.

För er som har småbarn, bra om ni kan hjälpas år att städa på de lekplatser som ligger i er närhet. Låt barnen hjälpa.

Vad finns mer att göra? T.ex rensa upp i rabatter, städa garage, rensa hängrännor vid garage, ta bort sly. Ställ undan fartguppen.

Ja, det finns lite att göra. Containrar kommer som vanligt att finnas på plats från fredag 16/10.

Håll avstånd, ha det bra!

Hälsningar från styrelsen.