Stadsdelsnämden sammanträder

Skarpnäcks stadsdelsnämnd sammanträder torsdagen den 24 april i Skarpnäcks kulturhus. På sammanträdet ska nämnden bland annat behandla ekonomisk månadsrapport för mars, underlag för budget 2009 och inriktning 2010-2011 samt ett förslag om ny förskoleavdelning för autistiska barn.