Start av markarbeten

I veckan kommer vår entreprenör Trivselträdgårdar inleda arbete för vår kommande avfallshantering. Störningar i framkomligheten kan alltså förekomma.

Arbetet kommer att ske på fyra olika platser, enl. bygglov och plan.

Styrelsen