Sthlm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 6 februari

Testerna förväntas pågå från kl 08:00 till ca 12:00. Radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte att påverkas.