Stopp i sopsugen!

Stopp i hela vårt område. Fullt i alla sopnedkasten. Ställ INGA sopor vid sidan av sopnedkastet. Behåll soporna hemma tills vidare.

Anmält till Envac.                  /Styrelsen