Stopp i Sopsugen

I och med att problemet med sopsugen inte är åtgärdat kommer två Containrar ställas ut i området. Se bif. bild. På plats i denna stund.
Styrelsen