Stora stenar flyttas

Några stora stenar som finns på vissa ställen inom området, och som ställer till problem vid snöröjning, kommer att tas bort och läggas i närheten av Helikopterparken.