Strömmen tillbaka

Problemen i undercentralen har nu åtgärdats och strömmen fungerar återigen som den ska. Det var en detalj under proppskåpet som inte suttit fast riktigt varpå den p g a gnistbildning helt enkelt brunnit sönder.

Elektrikern hade varit i Uppsala och hämtat reservdelar och efter att strömmen slagits av i hela området kl 9:00 kunde den successivt slås på igen tills hela området hade ström ungefär kl 13:00.