Styrelseprotokoll 2 december

Nu finns protokoll från styrelsemötet 2 december 2019 upplagt på sidan Styrelseprotokoll.

Dokumentet är skyddat och det är koden till miljöstugan som gäller