Styrelseprotokoll 26 augusti

Nu finns protokoll från styrelsemötet 26 augusti 2020 upplagt på sidan Styrelseprotokoll.

Dokumentet är skyddat och det är koden till miljöstugan som gäller. OBS. Ny kod sedan september 2020.