Styrelseprotokoll 3 februari

Nu finns protokoll från styrelsemötet 3 februari 2020 upplagt på sidan Styrelseprotokoll.

Dokumentet är skyddat och det är koden till miljöstugan som gäller