Styrelseprotokoll 3 oktober

Nu finns protokoll från styrelsemötet 3 oktober 2018 upplagt på sidan Styrelseprotokoll.

Dokumentet är skyddat och det är koden till miljöstugan som gäller