Styrelseprotokoll 5 november och konstituerande styrelsemöte 22 november

Nu finns protokoll från styrelsemötet 5 november 2018 samt konstituerande styrelsemöte 22 november upplagt på sidan Styrelseprotokoll.

Dokumentet är skyddat och det är koden till miljöstugan som gäller