Styrelseprotokoll 5 oktober

Nu finns protokoll från styrelsemötet 5 oktober 2020 upplagt på sidan Styrelseprotokoll.

Dokumentet är skyddat och det är koden till miljöstugan som gäller.