Styrelseprotokoll 6 april

Nu finns protokoll från styrelsemötet 6 april 2020 upplagt på sidan Styrelseprotokoll.

Dokumentet är skyddat och det är koden till miljöstugan som gäller