Synpunkter på snöröjningen?

Om du har synpunkter på snöröjningen, hör av dig till Mark och materialansvariga, via telefon, epost eller prata direkt med Stig och Najda. Det är svårt att tänka på allt vad gäller var det ska plogas och var snön ska hamna, så förslag på förbättringar är mycket viktigt och välkomnas.

OBS! Framför inte synpunkter och förslag direkt med de som plogar i området! De följer bara följer Mark- och materialansvarigas anvisningar.