Tack för lite annorlunda städ och fixardag!

Denna gång fick vi klara jobbet utan arbetsledning från etapprepresentanterna. Det har det fixats i rabatter, lagts ut barkmull, sopats, målats, smörjas och på vissa håll snickrats, lagats staket och annat.

Behörigt avstånd, inga stora samlingar, allt enl. gällande reglemente.

Ett stort TACK till alla som hjälpt till efter egen förmåga. Ni som missat dessa dagar har en ny chans i höst.

Styrelsen