Tack för städdagen!

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för en mycket väl genomförd städdag, kanske var det rekorddeltagande?

Extra tack till etapprepresentanter som tagit sig tid att planera vad som behövde göras.

Styrelsen